Каçар, аннем...


Асран кайми, аннем-хĕвелĕм

Каçар мана, каçар мана.

Сан ӳкĕте кĕме пĕлмерĕм,

Кил пăрахса ютра çӳрерĕм

Касар, аннем, каçар мана.

 

Асран кайми, аннем-хĕвелĕм,

Каçар мана, каçар мана.

Аттем çукран ачаш эп ӳсрĕм,

Мĕн ачаллах килтен эп писрĕм,

Каçар, аннем, каçар мана.

 

Асран кайми, аннем-хĕвелĕм,

Каçар мана, каçар мана.

Ютра юрла-юрла çӳрерĕм,

Юррăмсене, тен, илтеймерĕн,

Каçар, аннем, каçар мана.

 

Асран кайми, аннем-хĕвелĕм,

Каçар, аннем, савсам, аннем.

Юрла-юрла килех эп килтĕм,

Юррăмсене санран эп илтĕм,

Юрлар, аннем, юрлар, аннем.

add comment Çĕнĕ комментари хуш


Ят:
Хăвăр шухăша çырса пĕлтерĕр:

Ă ă Ĕ ĕ Ç ç Ÿ ÿ Ӳ ӳ « ... »
Хаклав:
Шухăшĕ:
Чĕлхе илемлĕхĕ:
Содержанийĕ: